ReferencieSpracovanie dreva
 • Repasácia, nový software, elektromontážne práce a oživenie staršej pece 1,2MW na drevný odpad, dovezenej z Rakúska
 • Doplnenie automatického dávkovania paliva zo síl pre pec
 • Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia vo výrobnej hale "Mokrá výroba"
 • Úprava elektročasti troch malých drevoobrábacích strojov
 • Rekonštrukcia elektročastí drviča drevného odpadu
 • Výmena riadiaceho automatu lisovacieho stroja Hitashi na Siemens Simatic
 • Automatická linka na frézovanie drevnej guľatiny - elektročasť
 • Projekt a montáž drviča drevného odpadu
Výroba prefabrikátov
 • Projekt a software - rekonštrukcia pieskovacej linky
 • Riadenie násypníkov a dehydrátora
 • Doplnenie nového drviaceho stroja - elektročasť
Výrobná linka elektroskríň

Výroba jednoučelových strojov
 • Projekt, elektromontážne práce, software a oživenie jednoúčelového stroja "Vkladač ložiskových klietok"
 • Software a oživenie manipulátora " Manipulátor paliet"
 • Úprava software pre stroj "Plnič ložiskových guliek"
 • Projekt a software pre "Plnička tuku"
 • Software pre kontrolný automat "pádostroj"
Strojárska výroba
 • Kompletná repasácia poloautomatického sústruhu MT105 (v spolupráci s Vural a.s. - mechanická časť). Starý stroj z USA , komplet výmena elektro s riadením Simatic, vyčistenie, náter stroja, oprava, výroba chýbajúcich mechanických častí, úprava na európske miery, certifikácia technickou inšpekciou TI.
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie, riadenia a zabezpečenia dvoch lisov
 • Repasácia riadenia automatického sústruhu - výmena riadiaceho systému na Siemens
 • Riadenie zapínania spekacej pece
 • Monitorovanie a kontrola lisovania
 • Repasácia elektročastí a riadenia viacerých strojov
 • Dopravný manipulátor medzi strojmi
 • Manipulátor - automatické vkladanie kusa do stroja - 3x


Spolupráca s inými firmami
 • Softwarové a projekčné práce na linkách FUBO 1,2 a 3
 • Riadiaci software pre 80 MW pec
 • Riadiaci software ČOV
 • Úprava zváracej linky Škoda Ml. Boleslav

Obrázková príloha